ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας

Αργοστόλι, 28100, Κεφαλονιά
τηλ/
fax: 2671025278
e-mail: info@orizodes.com