ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ θα βρείτε:

  • ’Aρτια καταρτισμένους καθηγητές που υποβάλλονται σε διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση για ότι καινούργιο συμβαίνει στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, παρακολουθώντας τακτικά σεμινάρια, εκθέσεις βιβλίων και διδακτικού υλικού.

 

  • Μόνιμο προσωπικό που με την μακρόχρονη εμπειρία του στην διδασκαλία επιμέρους τομέων (π.χ Έκθεση, γραμματική, προφορικά) και τάξεων (π.χ προκαταρκτικών, τάξεων εξετάσεων) έχουν εξειδικευτεί σε αυτούς.

 

  • Πολύ καλό κλίμα μεταξύ του προσωπικού και της διεύθυνσης και θετική ενέργεια που εκλαμβάνουν οι μαθητές μας.

 

  • ’Aριστα οργανωμένη Γραμματεία για την άμεση και ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου καθώς και την πλήρη ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους.

BW5B9913  BW5B9987
BW5B9810  rBW5B9451rBW5B9470