ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ… ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ

 

  1. Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μου Αγγλικά ;

 

Η πλέον κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί Αγγλικά είναι όταν ξεκινά τη Β΄ Δημοτικού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποια παιδιά της Α Δημοτικού θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Α Junior.

 

 

  1. Ποια μεθοδολογία εφαρμόζεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ;

 

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις στη μεθοδολογία. Οι αρχές που διέπουν τη διδασκαλία στο σχολείο  μας είναι αυτές της ανθρωπιστικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

 

 

  1. Ποια είναι τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ;

 

ŸComputerLab (Εργαστήριο Γλώσσας)

Ÿ Διαδραστικοί πίνακες

Ÿ Βιντεοσκοπήσεις των ίδιων των σπουδαστών για τη βελτίωση της ομιλίας και της προφοράς

Ÿ Άμεση πρόσβαση στο Internetκαι σε ειδικά portalγια τους μαθητές / τριες μας καθώς και χρήση ειδικού Multimediaπρογράμματος

ŸE-book (ηλεκτρονική μορφή βιβλίου) για κάθε μαθητή.

 

 

  1. Ποια είναι η συνεργασία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ  με τους γονείς / κηδεμόνες;

 

Ÿ Συστηματική ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων (Επίδοση ελέγχων προόδου ανά τρίμηνο)

Ÿ Ειδικό τετράδιο παρακολούθησης εργασιών για το σπίτι (τετράδιο συνεργασίας)

Ÿ Συναντήσεις με τους καθηγητές / Διευθύντρια όταν κρίνεται αναγκαίο.

 

 

  1. Σε πόσα χρόνια μπορούν να προετοιμαστούν οι σπουδαστές για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (Lower) ;

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και την πολυετή εμπειρία του κέντρου μας στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, ένας μαθητής  / μια μαθήτρια που ξεκινά μαθήματα αγγλικών στη Β ή Γ Δημοτικού, θα συμμετάσχει στις εξετάσεις επιπέδου Β2 (Lower), όταν θα είναι στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, ανάλογα με τις δυνατότητές του και την ατομική του προσπάθεια.

 

 

6. Πώς μπορεί ένας μαθητής που έχει ταλέντο στη γλώσσα να αποκτήσει τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε πιο σύντομο χρόνο;

 

Μέσω των καλοκαιρινών εντατικών μαθημάτων (ολοκλήρωση μιας τάξης) ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το Β2 ή το C2 επίπεδο συντομεύοντας το χρόνο φοίτησης κατά δύο έτη.

 

 

 7. Ποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μπορεί να αποκτήσει ο σπουδαστής / στρια στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ;

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ παρέχει ειδικά προγράμματα σπουδών για τα περισσότερα και πλέον γνωστά πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από τον Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, έμπειροι καθηγητές αναλαμβάνουν την προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS και TOEFL για εκείνους που επιθυμούν να κάνουν σπουδές ή μεταπτυχιακά στο εξωτερικό